Ўзбекистон Республикасидаги жами фойдаланиладиган ерлар майдони

Ўзбекистон Республикасидаги жами фойдаланиладиган ерлар майдони (2020-йил 1-январь ҳолатига, минг гектар ҳисобида) иловада келтирилган.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
("Ахборотнома" илмий-амалий журналининг 2/2020-сонида чоп этилди)

Категория: 
Тип публикации: 
PDF файл: